Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία που αναγράφεται στο βραβείο Guest Review Award;

Η βαθμολογία προκύπτει από όλα τα σχόλια που έχουν δημοσιευτεί στον ιστοχώρο σε διάστημα 24 μηνών πριν την 1η Νοεμβρίου 2016 (00:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum