Γιατί λαμβάνω πρόσθετο τιμολόγιο;

Σε γενικές γραμμές, τα πρόσθετα τιμολόγια αποστέλλονται για συγκεκριμένες κρατήσεις.Παρακαλούμε ελέγξτε το τιμολόγιο για να δείτε τον/τους αντίστοιχο/-oυς αριθμο/-oύς κρατήσεων.

Μπορείτε να ελέγξετε τα τιμολόγιά σας στην καρτέλα «Οικονομικά» του extranet (επιλέγοντας «Τιμολόγια» από τη λίστα).

H στήλη «Περιγραφή» περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες και τον τύπο του τιμολογίου.

Τα συνήθη είδη πρόσθετων τιμολογίων περιλαμβάνουν:

Λανθασμένη μη εμφάνιση: Οι κρατήσεις αυτού του τιμολογίου επισημάνθηκαν αρχικά ως «μη εμφάνιση» και δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο προμήθειάς σας. Οι επισκέπτες επιβεβαίωσαν αργότερα σε εμάς ότι πραγματοποίησαν τη διαμονή σύμφωνα με την αρχική τους κράτηση. H προμήθεια αυτών των κρατήσεων δεν περιλαμβανόταν στο τιμολόγιο προμήθειας και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε ένα ξεχωριστό τιμολόγιο προς πληρωμή.

Χρεώσεις για παράπονα πελατών: Αυτό το είδος τιμολογίου εκδίδεται σε περιπτώσεις που υπάρξουν χρεώσεις τοποθέτησης πελάτη σε άλλο κατάλυμα λόγω υπερκράτησης ή λανθασμένη χρέωση στον επισκέπτη. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχετε λάβει ήδη ξεχωριστή επικοινωνία από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum