Περιλαμβάνεται ΦΠΑ στο τιμολόγιο προμήθειάς μου;

ΦΠΑ που χρεώνετε εσείς στους επισκέπτες:

Η προμήθειά σας υπολογίζεται βάσει του συνολικού κόστους κράτησης, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, εφόσον ισχύει.

ΦΠΑ που χρεώνουμε εμείς σε εσάς:

Το τιμολόγιό σας δεν θα περιλαμβάνει ποσό για ΦΠΑ εάν προορίζεται για εταιρεία που βρίσκεται εκτός Ολλανδίας. Αυτό συμβαίνει γιατί έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την Booking.com B.V. η έδρα της οποίας είναι στην Ολλανδία.

Για περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το ΦΠΑ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις τοπικές φορολογικές σας αρχές.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum