Τι είναι το πιστωτικό σημείωμα;

Εκδίδουμε πιστωτικά σημειώματα εάν πρέπει να σας επιστρέψουμε προμήθεια. Το πιστωτικό σημείωμα αφορά το αρχικό σας τιμολόγιο και θα εμφανίζει αρνητικό υπόλοιπο, δείχνοντας το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό του αρχικού τιμολογίου.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum