Απαιτεί η Booking.com τη δέσμευση δωματίων προς πώληση;

Όχι, δεν απαιτείται πλέον να δεσμεύονται κάποια δωμάτια προς πώληση στον ιστοχώρο μας.

 Επειδή θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και η συνεργασία μαζί μας να είναι εύκολη, σας δίνουμε πλήρη έλεγχο στα δωμάτια που πουλάτε, στον αριθμό τους και στα κανάλια από τα οποία τα πουλάτε.

 Παραμένουμε όμως πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας βοηθάμε και να σας συμβουλεύουμε σχετικά με το πώς να αυξήσετε την απόδοσή σας στον ιστοχώρο μας.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum