Μπορώ να κλείσω τιμές που δεν είναι συνδεδεμένες στο channel manager μου;

Ναι. Εάν ορισμένες τιμές δεν είναι συνδεδεμένες στο channel manager σας, μπορείτε να τις κλείσετε στο extranet της Booking.com. Οι τιμές αυτές θα επισημαίνονται ξεκάθαρα ως «Not XML».

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum