Πώς αλλάζω τιμή στην Booking.com εάν χρησιμοποιώ channel manager;

Εάν χρησιμοποιείτε channel manager για να φορτώνετε τιμές και διαθεσιμότητα, θα πρέπει επίσης να αλλάζετε τις τιμές σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ή το σύστημα διαχείρισης καταλύματος (PMS).

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου σας σχετικά με την αλλαγή τιμών - έτσι θα είστε βέβαιοι ότι οι ίδιες αλλαγές εμφανίζονται στο extranet της Booking.com.


Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum