Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν τα σχόλια στη σελίδα μου;

 

Τα σχόλια παραμένουν στη σελίδα σχολίων του καταλύματός σας για 24 μήνες. Στη συνέχεια, αρχειοθετούνται αυτόματα και θα μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του καταλύματός σας. Μόλις αρχειοθετηθούν, η συνολική βαθμολογία σας θα επαναϋπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα σχόλια που είναι ακόμα online.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum