Γιατί εμφανίζονται διαφορετικά οι φωτογραφίες μου στη σελίδα της Booking.com από ότι στο Extranet;

Για την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο συνεργατών όσο και πελατών, κάνουμε διαρκώς δοκιμές στον ιστοχώρο μας.


Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτών, μπορεί να βλέπετε διαφορές στον τρόπο εμφάνισης των φωτογραφιών σας, στις περιγραφές αλλά και διάφορες άλλες λειτουργίες που δεν υπήρχαν πριν.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Back to Partner Forum