Prijava na Booking.com račun

Jeste li se nedavno registrirali na Booking.com i želite se prijaviti na svoj račun?


Otvorite Booking.com stranicu za prijavu i prijavite se. (Ako imate poteškoća s prijavom, pogledajte ove savjete za pristupanje računu).


Doći ćete na stranicu ekstraneta na kojoj možete:


- Pristupiti podacima o objektu, ažurirati svoju raspoloživost i vrstu jedinica, dodati fotografije i zatražiti izmjenu opisa na vašoj stranici.


- Provjeriti prilike koje su osmišljene da povećaju vašu uspješnost, koje vam omogućuju da postavite ponude i ponudite popuste za putnike.


- Moći ćete kontaktirati lokalni tim, Službu za korisnike i Službu za podršku partnerima preko kartice ‘Poruke’.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum