Prijava u korisnički račun na Booking.com-u

Jeste li se nedavno registrirali na Booking.com i želite se prijaviti na svoj račun?

Otvorite Booking.com stranicu za prijavu i prijavite se. (Ako imate poteškoća s prijavom, pogledajte ove savjete za pristupanje računu).

Doći ćete na stranicu ekstraneta na kojoj možete:

  • Pristupiti podacima o objektu, ažurirati svoju raspoloživost i vrstu jedinica, dodati fotografije i zatražiti izmjenu opisa na vašoj stranici.
  • Provjeriti prilike koje su osmišljene da povećaju vašu uspješnost, koje vam omogućuju da postavite ponude i ponudite popuste za putnike.
  • Moći ćete kontaktirati lokalni tim, Službu za korisnike i Službu za podršku partnerima preko kartice ‘Poruke’.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum