Mogu li mijenjati naziv objekta ili adresu dostave za svoju nagradu Guest Review Award?

Ime objekta i adresa za dostavu nagrade ne mogu se mijenjati nakon 1. studenog 2016. (00:00 CET), što je rok do kojeg se računa prosječna ocjena objekta.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum