Kako mogu pronaći ID broj jedinice prilikom mapiranja nove vrste jedinice?

Većina channel managera automatski mapira jedinice koje dodate u ekstranet Booking.com-a. Provjerite sa svojim pružateljem odnosi li se to i na channel manager koji koristite.

Ako sami mapirate jedinice, možete ovako provjeriti ID broj jedinice:

1. Prijavite se u svoj Booking.com ekstranet.

2. Kliknite na Smještajni objekt, zatim na Podaci o jedinici.

3. Ispod svake vrste jedinice vidjet ćete jedinstveni ID broj koji možete koristiti za mapiranje vrsta jedinica između Booking.com-a i svog channel managera.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum