Mogu li izmijeniti svoje postavke vezane uz PDV?

Svoje postavke vezane uz PDV ne možete izmijeniti sami, ali nas o svim izmjenama možete obavijestiti putem svoje dolazne pošte:

1. Kliknite na ‘Sastavi novu poruku’ i odaberite ‘Opći upiti’ kao predmet poruke.

2. Obavijestite nas o bilo kakvim izmjenama i kad završite kliknite na ‘Pošalji poruku’.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum