Mogu li otkazati rezervaciju?

Kada gost napravi rezervaciju, njihova je rezervacija trenutno potvrđena.

Ako vas gost kontaktira kako bi otkazao rezervaciju, savjetujte mu da to učini putem poruke s potvrdom rezervacije ili Booking.com-u računa. Vi ne možete otkazati rezervaciju u njihovo ime. 

Ovo su jedini slučajevi u kojima vi možete otkazati rezervaciju:

Nedolazak:

Ako se gost nije pojavio, označite rezervaciju kao ‘Nedolazak pod stavkom ‘Rezervacije’ u ekstranetu ili Pulse aplikaciji.

Nevažeća kreditna kartica:

Za više informacija o tome što trebate učiniti u slučaju nevažeće kreditne kartice gosta, molimo, pročitajte ovaj članak.

Preklapanje rezervacija:

Za pomoć oko toga što treba učiniti kada dođe do preklapanja rezervacija, kontaktirajte tim Službe za korisnike.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum