Kako mogu dodati obrok ili napraviti izmjenu obroka koji je već postavljen?

Svojim cijenama jedinica možete dodati doručak, a zatim možete napraviti sve potrebne izmjene svojih cijena. Prijavite se u ekstranet i pratite sljedeće korake:

1. Kliknite na 'Podaci o objektu', a zatim odaberite 'Aktivnosti, sadržaji i usluge'.

2. Idite na 'Obroci' i odaberite koje obroke želite ponuditi i unesite odgovarajuće cijene.

3. Kad završite, kliknite na 'Spremi'.

Ako želite kreirati cijenu koja uključuje obrok, molimo pratite sljedeće korake:

1. Kliknite na 'Cijene i raspoloživost' i odaberite 'Kategorije cijena'.

2. Možete kliknuti na 'Uredi' kako biste izmijenili postojeće cijene ili odabrati 'Dodaj novu kategoriju cijena' kako biste kreirali novu cijenu.

3. Pod stavkom 'Koji obroci', označite obrok koji želite uključiti u cijenu.

3. Kliknite na 'Izmijeni kategoriju cijena', a zatim odaberite 'Spremi kategoriju cijena' u sljedećem koraku.

Natrag na početnu stranicu Back to Partner Forum