Hoe kan ik zien hoe snel ik op de berichten van gasten reageer?

Uw reactiescore is een percentage dat aantoont hoe snel u reageert op berichten die door gasten zijn verstuurd. U kunt deze bekijken op de 'Startpagina' en de pagina 'Reserveringen' in het extranet.

Beantwoord alle berichten binnen 12 uur na ontvangst om een score van 100% te bereiken.

De score is gebaseerd op de laatste 14 dagen waarop u berichten heeft ontvangen - deze dagen hoeven niet opeenvolgend te zijn.

Terug naar Startpagina Back to Partner Forum