Nie mogę znaleźć przycisku do oznaczania niepojawienia się gościa. Dlaczego się nie wyświetla?

Możesz oznaczyć niepojawienie się gościa w obiekcie od północy w dniu planowanego zameldowania do 48 godzin po dacie wymeldowania. Po upływie tego terminu oznaczenie rezerwacji jako niedojazdu nie będzie możliwe.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum