Opłacam faktury za pomocą polecenia zapłaty. Ile czasu po otrzymaniu faktury moje konto zostanie obciążone?

Obciążymy Twoje konto 14 dni po wystawieniu faktury. Zrealizowanie polecenia zapłaty zajmuje od 4 do 5 dni. 

Faktura wyświetli się jako opłacona (na zielono) w Extranecie po tym, jak prośba o pobranie środków zostanie wysłana do Twojego banku.

Jeśli transakcja się nie powiedzie, faktura zostanie oznaczona w Extranecie jako nieopłacona (na czerwono).

 

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum