Jak mogę dodać lub usunąć obiekty z konta grupowego?

Jeśli posiadasz wiele obiektów, możesz korzystać z indywidualnego konta każdego z nich w Extranecie. Wystarczy ID obiektu i hasło. 

Możesz również wybrać ID dla grupy obiektów i korzystać z jednego konta dla wszystkich obiektów. Mówimy wówczas o koncie grupowym.

Jeśli chcesz dodać do niego obiekty, wykonaj poniższe kroki:

1. Zaloguj się do Extranetu i kliknij w ikonę „Konto” w prawym górnym rogu ekranu.

2. Z menu, które się pojawi, należy wybrać „Dodaj istniejące obiekty” na dole listy. 

3. Zaloguj się do konta obiektu, który chcesz dodać do konta grupowego. Ze względów bezpieczeństwa ten proces wymaga dwuetapowej weryfikacji. Wpisz ID i hasło.

4.  Wybierz weryfikację telefoniczną lub SMS-em, a podamy Ci 6-cyfrowy kod.

5. Po wykonaniu tego kroku możesz wybrać obiekty, które chcesz dodać do swojego konta. 

6. Zapisz zmiany i przejdź do zakładki „Strona główna grupy”, aby zobaczyć wszystkie swoje obiekty. 

Jeśli chcesz usunąć obiekty, możesz wysłać nam wiadomość:

1. Kliknij tutaj, aby przejść do zakładki „Poczta” w Extranecie, a jako temat wiadomości wybierz „Kwestie ogólne”.

2. W treści wiadomości wymień ID obiektów, które chcesz dodać lub usunąć z konta grupowego, a nasz zespół uaktualni Twoją listę.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum