Praktyczne rady z zakresu komunikacji z gośćmi

Jeśli musisz skontaktować się z gościem e-mailem, najlepiej jest pisać w jasnym i pomocnym tonie.

Oto kilka porad:

- Dobrze jest zwracać się do gościa po imieniu lub nazwisku.

- Zamieść w wiadomości numer rezerwacji i wyjaśnij powód kontaku.

- Nadaj wiadomości strukturę (np. punktów) i pisz krótkimi, prostymi zdaniami.

- Poinformuj gościa, że jesteś gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania.

- Zakończ wiadomość swoim imieniem lub nazwiskiem, zajmowanym stanowiskiem i danymi kontaktowymi.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum