Jak można obciążyć gościa?

Jeśli nie akceptujesz kart kredytowych, musisz skontaktować się z gościem, by zaaranżować wpłatę na Twoje konto bankowe.

Jeśli Twoje zasady stanowią, że należy z wyprzedzeniem uiścić kaucję lub przedpłatę, musisz skontaktować się z gościem, by zaaranżować wpłatę na Twoje konto bankowe.

Aby maksymalnie usprawnić ten proces, najlepiej po prostu ustalić termin płatności i poinformować o tym gościa.

Jeśli akceptujesz karty kredytowe, możesz pobrać kaucję lub przedpłatę z karty udostępnionej przez gościa. Kwota powinna być identyczna jak podana w zasadach rezerwacji.

Zawsze upewnij się, że Twoje zasady płatności są aktualne (można je sprawdzić w zakładce „Ceny i dostępność” w Extranecie).

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum