Dlaczego mój obiekt nie wyświetla się jeszcze na Booking.com?

Jeśli niedawno zarejestrowałeś swój obiekt na Booking.com, użyj danych do logowania, aby sprawdzić swój status na stronie głównej w Extranecie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Extranecie.

Jeśli już współpracujesz z Booking.com, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które pomogą Ci uzupełnić swój profil:

1. Czy dodałeś ceny i dostępność? Jeśli nie załadujesz cen i dat, goście nie będą w stanie zobaczyć Twojego obiektu w internecie. Szczegóły dotyczące cen i dostępności możesz sprawdzić w zakładce „Ceny i dostępność”.

2. Jeśli Twój obiekt nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Booking.com, sprawdź ograniczenia dotyczące minimalnej długości pobytu w swoim obiekcie i spróbuj ponownie.

3. Czy załadowałeś zdjęcia swojego obiektu? Nie możemy udostępnić obiektu, który nie dysponuje odpowiednią liczbą dobrej jakości zdjęć. Możesz aktualizować zdjęcia w sekcji „Obiekt” w Extranecie.

4. Upewnij się, że nie masz nieopłaconych faktur dla Booking.com. Informacje o takich fakturach znajdziesz w sekcji „Finanse”.

Jeśli sprawdziłeś, że wszystko się zgadza, a Twój obiekt nadal nie wyświetla się na naszej stronie, wyślij nam wiadomość poprzez „Pocztę”.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum