Jak mogę utworzyć ofertę bez wyżywienia?

Przy tworzeniu nowej oferty opcje wyżywienia kopiowane są z ceny bazowej (tj. ceny standardowej). Jeśli nie oferujesz cen bez wyżywienia, najlepiej jest utworzyć plan cenowy bez posiłków. Można to łatwo zrobić samemu:

1. Otwórz zakładkę „Ceny i dostępność” i kliknij „Kategorie cenowe”.

2. Kliknij „Edytuj”, by dostosować już istniejące ceny lub kliknij „Dodaj nową kategorię cenową”, by utworzyć nową kategorię.

3. Aby utworzyć kategorię cenową bez wyżywienia, odznacz wszystkie opcje w sekcji „Wybierz rodzaj wyżywienia”. Kliknij „Sprawdź kategorię cenową” a następnie „Zapisz kategorię cenową” w następnym kroku.

Po utworzeniu kategorii cenowej bez wyżywienia, możesz przejść do zakładki „Promocje” i utworzyć nową ofertę promocyjną.

W sekcji „Do jakich kategorii cenowych ma mieć ona zastosowanie?” wybierz cenę bez wyżywienia.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum