Brak danych adresowych gości

Czy chcesz przyciągnąć większą liczbę rezerwacji last minute oraz rezerwacji dokonywanych z urządzeń mobilnych?

Ułatw gościom życie i nie wymagaj podawania danych adresowych. Tym sposobem Twój obiekt stanie się bardziej atrakcyjny dla osób rezerwujących w podróży oraz w ostatniej chwili.

Jest to prosty sposób na wypełnienie pustych pokoi i zwiększenie liczby otrzymywanych rezerwacji.

Możesz aktywować te ustawienia w Centrum możliwości. Znajdź możliwość i kliknij „Podejmuję działanie”.

Przejdź do Centrum możliwości


Jeśli nie widzisz tej opcji w Centrum możliwości, wykonaj następujące czynności:

1) Zaloguj się do Extranetu i kliknij „O obiekcie”.
2) Wybierz „Ustawienia” i przewiń w dół do opcji „Czy goście mogą dokonywać rezerwacji bez podawania danych adresowych?", zaznacz „Tak”.
3) Następnie kliknij przycisk „Zapisz”.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum