Jak mogę zmienić zasady dotyczące odwoływania rezerwacji?

Aby zmienić zasady dotyczące odwoływania rezerwacji, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do sekcji „Obiekt” w Extranecie i wybierz „Zasady”.

2. Po dokonaniu zmian, zatwierdź je przyciskiem „Zapisz”.

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum