Jak załadować ceny i dostępność

Przejdź do sekcji „Ceny i dostępność¨

Przyciągnij klientów rezerwujących z wyprzedzeniem i zwiększ swoją widoczność dzięki załadowaniu cen i dostępności z dużym wyprzedzeniem.

Możesz zaoferować gościom możliwość rezerwowania z wyprzedzeniem nawet do 16 miesięcy. Możesz to zrobić sam w swoim Extranecie.

W zależności od rodzaju obiektu, widoczne są różne opcje aktualizacji cen i dostępności. Sprawdź, które z poniższych zdjęć odpowiada Twojemu Extranetowi i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

 

calendar_image.jpg

Wirtualny przewodnik „krok po kroku” dostępny jest tutaj.

Możesz też wykonać następujące czynności:

1. Zaloguj się do Extranetu i wybierz zakładkę „Ceny i dostępność”.
2. W sekcji „Kalendarz”, kliknij przycisk „Edytuj” pod danym rodzajem pokoju.
3. Wybierz określone daty oraz liczbę pokoi do sprzedaży.
4. Pamiętaj, by na koniec kliknąć przycisk „Zapisz zmiany”.

 

Przejdź do sekcji „Ceny i dostępność¨

Aby zmienić cenę pokoju:
1. Zaloguj się do Extranetu i wybierz zakładkę „Ceny i dostępność”.
2. W sekcji „Kalendarz” wybierz cenę, którą chcesz edytować i kliknij strzałkę w dół, znajdującą się obok niej.
3. Kliknij przycisk „Edytuj”, znajdujący się pod ceną i wybierz określone daty i cenę za noc.
4. Pamiętaj, by na koniec kliknąć przycisk „Zapisz zmiany”.

 

30_day_calendar_image.jpg

Wirtualny przewodnik „krok po kroku” dostępny jest tutaj.

Możesz też wykonać następujące czynności:

1. Zaloguj się do Extranetu i wybierz zakładkę „Ceny i dostępność.

2. Wybierz pokój, który chcesz zaktualizować.

3. Pod „Wybierz daty” po prawej stronie wybierz daty od „Data początkowa” do „Data końcowa”, albo wybierz cały przedział czasowy bezpośrednio w Kalendarzu.

4. Możesz też dodać dostępność podczas preferowanych dni, zaznaczając konkretne dni w rozwijanej liście „Nie chcesz, by wprowadzone zmiany dotyczyły wszystkich dni?”.

5. Ustaw cenę.

6. Możesz też dodać minimalną długość pobytu, ofertę bezzwrotną i opcje rezerwacji z wyprzedzeniem .

7. Ustaw dostępność, otwierając lub zamykając pokój.

8. Kliknij „Zapisz”. 

Przejdź do sekcji „Ceny i dostępność¨

Powrót do strony głównej Back to Partner Forum