ค้นหาหัวข้อทั้งหมด

คู่มือสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มร่วมธุรกิจกับ Booking.com

ลงทะเบียนที่พักของท่าน

วิธีการทำงานของเรา

เริ่มต้นการทำงาน

การจองแรกของท่าน

จัดการการชำระเงินของท่าน

เคล็ดลับสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าน

มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของท่าน

การจอง

การปรับเปลี่ยนและยกเลิก

การจองที่ใหม่ได้รับ

ลูกค้าไม่เข้าพัก/ไม่เข้าเช็คอิน

การจองเกินจำนวนจัดสรร

การติดต่อสื่อสาร

เช็คอิน

การชำระเงินของลูกค้า

ราคาและจำนวนห้องว่าง

ข้อกำหนดด้านการจอง

ห้องว่างที่เปิดให้จอง

ห้องพักและราคา

โปรโมชั่นและข้อเสนอ

เพิ่มผลการดำเนินงานของที่พักท่าน

โอกาสทางธุรกิจ

Genius

Pulse

BookingSuite

อันดับที่พัก

ระบบและเครื่องมือ

รางวัล Guest Review Awards

มื้ออาหาร

ข้อมูลที่พัก

ภาพถ่าย

ความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก

นโยบายที่พัก

การเงินและใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้

คอมมิชชั่น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Booking.com

ร่วมงานกับ Booking.com

โมเดลธุรกิจของ Booking.com

หน้าข้อมูลที่พักของฉันบนเว็บไซต์

ความคิดเห็นและปัญหาด้านเทคนิค

ติดต่อเรา

ระบบ Channel Manager

การตั้งค่า

รายการจอง

จำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

อัตราราคา