จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีผู้จองที่พักของฉัน?

เมื่อท่านระบุจำนวนยูนิตเปิดให้จองในระบบของเรา ที่พักของท่านจะออนไลน์พร้อมให้จองผ่าน Booking.com ทันที ซึ่งหมายถึงลูกค้าจะสามารถเริ่มจองที่พักของท่านได้

เมื่อลูกค้าจองที่พัก ระบบของเราจะยืนยันการจองดังกล่าวทันที ท่านจึงไม่ต้องดำเนินการแต่อย่างใด โดยหากลูกค้าเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ท่านจะได้การแแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้จอง ดังนั้นท่านจึงสามารถเรียกเก็บค่ามัดจำหรือค่าประกันใด ๆ ตามที่ท่านกำหนดไว้ในระบบ

เราจะส่งอีเมลยืนยันการจองไปให้ลูกค้าพร้อมอัปเดตจำนวนยูนิตที่ท่านมีในระบบ ทั้งนี้ หากท่านโหลดยูนิตเปิดให้จองแค่ 1 ยูนิตและลูกค้าได้จองไปแล้ว ลูกค้าท่านอื่นจะไม่สามารถจองที่พักของท่านผ่าน Booking.com ได้อีก

หากท่านต้องการติดต่อกับลูกค้า โปรดดำเนินการผ่านระบบของเราซึ่งสะดวกง่ายดายและคลิกไม่กี่ครั้งกลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum