ตั้งค่าข้อกำหนดด้านการจอง

หากสนใจสร้างข้อกำหนดพิเศษให้ลูกค้าจองได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคืนเข้าพักเท่าที่กำหนด หรือจองล่วงหน้าได้นานแค่ไหน เช่น ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้าพัก

ท่านสามารถดูคำแนะนำการตั้งค่าแบบเข้าใจง่ายได้ที่นี่

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum