จะคัดลอกราคาสำหรับ 12 เดือนได้อย่างไร?

ท่านสามารถประหยัดเวลา พร้อมกระตุ้นให้ผู้วางแผนจองล่วงหน้าเลือกที่พักท่าน เพียงใช้ตัวเลือก "คัดลอกราคาสำหรับ 12 เดือน" ในเอกซ์ทราเน็ต ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านเพิ่มห้องและราคาสำหรับวันที่ในอนาคต โดยอิงตามจำนวนห้องเปิดให้จองที่ท่านโหลดไว้ในช่วงเดียวกันจากปีก่อนหรือปีปัจจุบัน 

เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"
2. จากเมนู "คัดลอกราคาห้องพักสำหรับ 12 เดือน" ที่หัวข้อ "คัดลอกราคาไปยัง" ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการคัดลอกตาม "วันที่เดียวกัน" หรือ "วันเดียวกันในสัปดาห์"
3. เลือกวันในสัปดาห์/หรือช่วงวันที่ที่ต้องการคัดลอกราคา
4. ที่เมนูด้านล่าง (หัวข้อ "ฉันต้องการ") โปรดเลือก "ใช้ราคาห้องพักเดียวกันกับปีนี้" ท่านสามารถเพิ่มหรือลดราคาได้ทั้งแบบระบุตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ โดยจะคำนวณจากราคาปัจจุบัน
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ท่านสามรถคลิก "ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง" และ/หรือ คลิก "คัดลอกราคาห้องพักทันที"

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum