จะคัดลอกราคาไปใช้กับปีถัดไปได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

63 โหวต
visible only to admins: 37 จาก 63 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน