ควรใช้เครื่องมือเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์เมื่อไร?

เครื่องมือเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์ (Visibility Booster) ของเราช่วยเพิ่มผลการดำเนินงานและยอดจองให้ที่พักของท่าน

เครื่องมือนี้จะแนะนำท่านเกี่ยวกับวิธีเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์ และช่วยให้ที่พักของท่านโดดเด่นเข้าตาผู้จองเพิ่มขึ้นจากการปรากฏในอันดับที่สูงขึ้นในผลการค้นหา

วันที่มีความต้องการจองสูง

ท่านต้องการให้ที่พักของท่านโดดเด่นเข้าตาลูกค้าในช่วงวันที่ได้รับความนิยมสูง หรือในช่วงที่มีการจัดงานในท้องถิ่นของท่านและช่วงวันหยุดไหม? ท่านสามารถตั้งค่าเครื่องมือนี้เพื่อเพิ่มอัตราปรากฏของที่พักท่านในช่วงวันที่ต้องการ และช่วยให้ที่พักของท่านโดดเด่นเข้าตาลูกค้าที่ค้นหาที่พักสำหรับช่วงดังกล่าว

วันที่มีความต้องการจองต่ำและห้องว่างที่ยังไม่มีผู้จอง

หากท่านยังมีห้องว่างเหลือเป็นจำนวนมากในบางช่วงวันที่ ท่านสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อดึงดูดลูกค้าที่กำลังมองหาที่พัก และท่านจะได้รับประโยชน์จากอัตราปรากฏที่เพิ่มขึ้น

เข้าถึงลูกค้าจากประเทศเป้าหมาย

ท่านสามารถเลือกให้ที่พักของท่านปรากฏเพิ่มขึ้นในผลการค้นหาของลูกค้าจากบางประเทศได้ เช่น หากท่านทราบว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งกำลังใกล้เข้ามา ท่านสามารถดึงดูดลูกค้าจากประเทศดังกล่าวได้

จัดการกับการยกเลิกแบบกระชั้นชิด

ที่พักของท่านกำลังประสบกับอัตรายกเลิกการจองที่สูงอยู่หรือไม่? วิธีง่าย ๆ ในการแก้ปัญหานี้คือการนำห้องพักกลับมาเปิดขายให้เร็วที่สุด เครื่องมือเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มอันดับในผลการค้นหาให้ที่พักของท่าน ตลอดจนดึงดูดลูกค้าให้มาจองห้องที่ท่านนำกลับไปเปิดขายใหม่

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum