จะจัดการกับภาษีตามข้อกำหนดท้องถิ่นได้อย่างไร?

มีข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีในท้องถิ่นของท่านใช่ไหม?

เนื่องด้วย Booking.com B.V. ปฏิบัติงานในฐานะองค์กรตัวแทน การจองทั้งหมดจึงถือเป็นการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างที่พักของท่านและลูกค้า ดังนั้น ท่านจึงควรศึกษาเกี่ยวกับภาษีในท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระค่าคอมมิชชั่นให้ Booking.com B.V. (คำนวณจากบริการจองออนไลน์) โปรดอิงตามเนื้อหาที่ระบุในข้อ 2.4 ("ข้อตกลงทั่วไป" (General Delivery Terms)) จากสัญญาระหว่างท่านและ Booking.com นอกจากนี้ ท่านควรรับทราบว่ามีภาษีตามข้อกำหนดท้องถิ่นและกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมประเภทนี้

วิธีที่ดีที่สุดคือสอบถามกับผู้ดูแลบัญชี ที่ปรึกษา หรือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อขอทราบข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทั่วไปและภาษีท้องถิ่น

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum