เครื่องมือปรับคอมมิชชั่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?

เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางประการกับเครื่องมือปรับคอมมิชชั่น (commission override tool) โดยคำนึงถึงผู้ใช้อย่างที่พักคู่ค้าเช่นท่านเป็นหลัก

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการจากการปรับคอมมิชชั่น เราขอมอบความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและให้ท่านจัดการธุรกิจของตนได้ตามต้องการ ขณะนี้ท่านจึงสามารถเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะที่ต้องการ และปรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจองโดยลูกค้าจากประเทศที่ท่านกำหนดไว้

จากผลสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า เทรนด์การจอง และอุปสงค์ เราจะประมาณยอดเข้าชมที่เพิ่มขึ้นที่ท่านสามารถคาดหวังจากการจ่ายคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum