ข้อมูลวิเคราะห์จาก Booking.com คืออะไร?

เรามีข้อมูลมากมายที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและวิธีการเพิ่มยอดจอง

ทั้งนี้ เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์และจัดการได้อย่างง่ายดายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น เราจึงรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว: ข้อมูลวิเคราะห์จาก Booking.com

ท่านจะพบกับแพลตฟอร์มนี้ในเอกซ์ทราเน็ต โดยท่านจะสามารถเข้าถึงรายงานธุรกิจซึ่งแสดงข้อมูลตามเวลาจริง ช่วยท่านติดตามยอดขายทั้งที่ผ่านมาและกำลังจะมาถึง และท่านยังสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่แข่งของท่านอีกด้วย

รายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้จองจะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของผู้จองปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่านยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลว่าลูกค้าจองห้องพักของท่านล่วงหน้านานแค่ไหน ติดตามจำนวนคืนเข้าพักที่ท่านขายได้ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของท่านซึ่งจะแสดงในรูปแบบตาราง

หากต้องการดูฟีเจอร์เหล่านี้:

เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของท่าน และไปยังแท็บ "การวิเคราะห์"

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum