ที่พักคู่ค้าใดที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัล Guest Review Award?

รางวัล Guest Review Awards 2016 จะส่งถึงที่พักในช่วง 3 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2017

ที่พักที่จะได้รับรางวัลนั้น จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 (เวลา 00:00 CET):

- มีรีวิวออนไลน์อย่างน้อย 10 รายการ

- ได้คะแนนรีวิวระหว่าง 8 - 10 คะแนน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum