ฉันจะได้รับรางวัล Guest Review Award ของฉันเมื่อใด?

ท่านจะได้รับรางวัล Guest Review Award ซึ่งจะจัดส่งถึงท่านภายในเดือนมีนาคม/เมษายน ค.ศ. 2017

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงรางวัลในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบเอกซ์ทราเน็ตของท่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum