จะแต่งภาพถ่ายที่มีได้อย่างไร?

หากต้องการแต่งภาพถ่าย ขอแนะนำให้ดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือออนไลน์สำหรับแต่งภาพ

1. เปิดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมที่ต้องการ

2. ใช้โปรแกรมสำหรับหมุน ย่อขนาดภาพ (หากจำเป็น) ปรับสี หรือเพิ่มความสว่าง

3. ขอแนะนำให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG เพื่อจะได้อัปโหลดในระบบได้สะดวก

ข้อสำคัญ:

ภาพถ่ายทั้งหมดควรมีขนาดอย่างน้อย 2048 x 1536 พิกเซล (3.1 เมกกะพิกเซล) โปรดอย่าย่อภาพให้เล็กกว่าขนาดดังกล่าวหรือขยายภาพจนเกินไป เพราะจะทำให้ภาพเบลอและแตก

ไม่ควรปรับภาพถ่ายมากเกินไป เนื่องจากลูกค้าต้องการเห็นภาพที่พักตามความเป็นจริงมากที่สุดก่อนตัดสินใจจอง ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนความคิดเห็นในภายหลัง

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum