วิธีสื่อสารกับลูกค้าของท่าน

หากต้องการติดต่อกับลูกค้า โปรดดำเนินการผ่านแท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ตดังนี้:

1. ใช้เกณฑ์วันที่เพื่อค้นหาการจองที่ต้องการ

2. คลิกหมายเลขการจองของรายการที่ต้องการ จากนั้นเขียนข้อความที่หัวข้อ "การสื่อสารกับผู้เข้าพัก"

3. คลิก "ส่งถึงผู้เข้าพัก" เมื่อดำเนินการเสร็จ

 

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum