การนำห้องที่ถูกยกเลิกกลับมาเปิดให้จองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

187 โหวต
visible only to admins: 75 จาก 187 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน