การนำห้องที่ถูกยกเลิกกลับมาเปิดให้จองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

132 โหวต
visible only to admins: 64 จาก 132 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน