นำห้องที่ถูกปิดกลับมาให้จองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ดูแลจำนวนห้องเปิดจองของท่านให้อัปเดตอย่างสม่ำเสมอได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

ฟีเจอร์นำห้องที่ถูกปิดกลับมาให้จองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ (auto-replenishment) จะช่วยนำยูนิตที่ถูกยกเลิกการจองกลับมาเปิดขายอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

จากข้อมูลเราพบว่า 73% ของห้องที่นำกลับมาให้จองอีกครั้งนั้นจะมีผู้เลือกจองอีกเสมอ จึงเป็นโอกาสเพิ่มยอดจองของที่พักท่าน

หากที่พักของท่านสามารถใช้ตัวเลือก auto-replenishment ท่านสามารถเปิดใช้งานโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บ ‘ที่พัก’ จากนั้นเลือก ‘ตั้งค่า’

  2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ ‘นำห้องพักที่ถูกปิดกลับมาให้จองอัตโนมัติ’ และเลือก 'ใช่' ใต้คำถาม ‘ท่านต้องการให้นำห้องที่ถูกยกเลิกกลับมาเปิดจองอีกครั้งโดยอัตโนมัติไหม?’

  3. เลื่อนไปยังด้านล่างสุดและคลิก ‘บันทึก’ เมื่อเสร็จสิ้น
กลับไปยังหน้าหลัก