ยอดในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นของฉันได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วหรือยัง?

กลับไปด้านบน