อะไรคือโน้ตเครดิต?

เราจะเขียนโน้ตเครดิตในกรณีมีการคืนค่าคอมมิชชั่นของท่าน ยอดดังกล่าวจะอยู่ในใบแจ้งหนี้เดิมโดยปรากฏเป็นยอดติดลบ เพื่อแสดงจำนวนที่หักออกจากยอดใบแจ้งหนี้เดิม

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum