Payments by Booking.com: โอนผ่านธนาคาร

หมายเหตุ: Payments by Booking.com ยังให้บริการไม่ครอบคลุมทุกแห่ง โดยเราจะติดต่อท่านเมื่อที่พักของท่านสามารถใช้บริการด้านการชำระเงินนี้ได้

หัวข้อต่าง ๆ ในบทความ: 

หากลูกค้าชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร ท่านจะได้รับยอดชำระภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากลูกค้าดังกล่าวเช็คเอาท์ โดยเราจะโอนยอดชำระดังกล่าวให้ท่านภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น ๆ

การโอนผ่านธนาคาริาจใช้เวลาสูงสุด 2-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน


เราคำนวณยอดชำระในแต่ละเดือน โดยนำยอดในเอกสารรายละเอียดการจ่าย (Remittance advice) มาหักลบด้วยยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้ของท่าน ทั้งนี้เอกสารรายละเอียดการจ่ายคือ เอกสารที่แสดงรายได้ทั้งหมดจากการจองของท่านซึ่งมีวันเช็คเอาท์อยู่ในเดือนก่อนหน้า

ยอดสุดท้ายที่จะโอนไปให้ท่าน = ยอดในเอกสารรายละเอียดการจ่าย - ยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้

 


ท่านจะพบเอกสารเหล่านี้ได้ในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน เพียงเข้าสู่ระบบและคลิกแท็บ "การเงิน" จากนั้นเลือก "ใบแจ้งหนี้" จากรายการที่ปรากฏ และท่านจะเห็นข้อมูลการชำระเงิน

หากท่านต้องการดูเอกสารรายละเอียดการจ่ายของท่าน โปรดเลือก "การชำระเงินจาก Booking.com" และหากต้องการดูใบแจ้งหนี้ของท่าน โปรดเลือก "การชำระเงินไปยัง Booking.com"

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้โดยคลิกที่หมายเลขเอกสาร


ยอดชำระที่ได้จากการจองในใบแจ้งหนี้ของท่านคำนวณจากค่าห้องพักเท่านั้น

ยอดชำระที่ได้จากการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่ายของท่าน คำนวณจากค่าห้องพักและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีของเมือง)

เท่ากับว่ายอดชำระที่ได้จากการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่ายของท่านนั้น อาจรวมค่าบริการทำความสะอาด ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ หรือค่าบริการอาหารเช้า โดยเราจะไม่คิดค่าคอมมิชชั่นจากบริการเหล่านี้


หากท่านใช้บริการ Payments by Booking.com เราจะเป็นผู้เรียกชำระจากลูกค้าในนามของท่าน โดยที่ท่านจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจองเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและลูกค้าโดยตรง ท่านจึงจะต้องเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเมื่อเช็คเอาท์ โดยจัดทำเป็นเอกสาร หรือส่งทางอีเมล หรือทั้ง 2 รูปแบบ

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจองได้ เนื่องจากท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้


Booking.com จะช่วยเหลือท่านในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการคืนเงินแก่ลูกค้า

หากท่านได้รับยอดชำระสำหรับการจองโดยการโอนผ่านธนาคาร: ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ โดยเราจะเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินแก่ลูกค้า และจะหักลบยอดดังกล่าวออกจากยอดที่เราจะชำระให้ท่าน


เราส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย เนื่องจากท่านมีสัญญากับ Booking.com เราจึงส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านเสมอ นอกจากนี้เรายังขอแนะนำให้ท่านนำใบแจ้งหนี้ที่ได้รับไปใช้สำหรับการจัดทำบัญชีของท่าน

ในกรณีที่ยอดในใบแจ้งหนี้ของท่านสูงกว่ายอดในเอกสารรายละเอียดการจ่าย ท่านจำเป็นต้องชำระส่วนต่างดังกล่าว


แบบฟอร์มขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะใช้เป็นเอกสารซึ่งอนุญาตให้สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารของท่านได้ ในกรณีที่ยอดในใบแจ้งหนี้ของท่านสูงกว่ายอดในเอกสารรายละเอียดการจ่าย และท่านจำเป็นต้องชำระส่วนต่างดังกล่าว


ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธนาคารของท่านได้ในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกที่แท็บ "การเงิน" และเลือก "รายละเอียดธนาคาร" จากนั้นเลือก "รายละเอียดธนาคารสำหรับการชำระเงิน"

คลิกปุ่ม "แก้ไข" ด้านล่างสุดของหัวข้อดังกล่าว โดยระบบจะใช้เวลา 5 วันทำการในการอัปเดตรายละเอียดธนาคารของท่าน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum