หากใบแจ้งหนี้เดิมได้รับการแก้ไข ฉันจะได้รับใบแจ้งหนี้ใหม่หรือไม่?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

315 โหวต
visible only to admins: 129 จาก 315 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน