ลบห้องพัก/ยูนิตได้อย่างไร?

ต้องการลบห้องพักหรือยูนิตที่ไม่เปิดขายแล้วใช่ไหม?

ท่านสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายผ่านเอกซ์ทราเน็ตด้วยวิธีการด้านล่างนี้:

กรณีที่ 1: ไม่มีลูกค้าจองห้องพัก/ยูนิตดังกล่าวสำหรับพักในช่วงที่ใกล้เข้ามา

  1. คลิกแท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือก "ข้อมูลห้องพัก"
  2. เลือกห้องพัก/ยูนิตที่ท่านต้องการลบออก จากนั้นคลิกปุ่ม "ลบ"

กรณที่ 2: มีผู้จองห้องพัก/ยูนิตไปก่อนแล้ว

หากเป็นกรณีนี้ท่านไม่สามารถลบห้องพัก/ยูนิตได้ ทว่าท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลจากเมนู "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"

  1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" และเลือก "ปฏิทิน"
  2. ท่านสามารถลบจำนวนห้องว่างออกโดยคลิกปุ่ม "แก้ไข" ซึ่งอยู่ถัดจาก "จำนวนห้องเปิดให้จอง" จากนั้นเลือกช่วงวันที่และระบุจำนวนห้องให้เป็น "0"
  3. หลังจากที่คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" จำนวนห้องจะถูกลบออกและช่องในปฏิทินจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อีกทั้งไม่สามารถเรับการจองได้อีกต่อไป
  4. เมื่อท่านจัดสรรห้องให้กับรายการจองสุดท้ายที่มาเข้าพักเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลบห้องพัก/ยูนิตอย่างถาวรได้เพียงทำตามขั้นตอนในกรณีที่ 1

ข้อควรทราบ

หากมีผู้จองห้องพัก/ยูนิตไปก่อนแล้วแต่ท่านต้องการลบห้องพัก/ยูนิตดังกล่าวโดยทันที ท่านจะต้องจัดสรรห้องพัก/ยูนิตในประเภทเดียวกันหรือมาตรฐานเดียวกันให้แก่ผู้เข้าพัก

ไม่ควรจัดสรรที่พักซึ่งมีมาตรฐานต่ำกว่าให้ลูกค้า เนื่องจากอาจส่งผลเชิงลบกับประสบการณ์ของลูกค้าและท่านอาจได้รับรีวิวเชิงลบ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการจัดสรรที่พักให้กับการจองที่พบปัญหา โปรดติดต่อเรา

 
กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum