จะเปลี่ยนและอัปเดตภาพถ่ายได้อย่างไร?

หากท่านต้องการอัปเดตหรือเปลี่ยนภาพถ่ายในคลังภาพของที่พักของท่าน โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตเพื่ออัปโหลดภาพถ่ายใหม่โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

วิธีเปลี่ยนภาพถ่ายในคลังภาพของท่าน:

1. คลิกที่ภาพถ่ายค้างไว้
2. ลากภาพถ่ายดังกล่าวจากคลังภาพมาใส่ในประเภทห้องพักที่ต้องการ หรือลากภาพถ่ายจากประเภทห้องพักไปยังคลังภาพ

นอกจากนี้ท่านสามารถคลิก “แก้ไข” ที่ภาพถ่ายที่เลือก จากนั้นเลือกเครื่องหมายถูกที่กล่องหน้า “เพิ่มในคลังภาพของท่าน” และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแท็กห้องพักที่ต้องการ


วิธีเพิ่มภาพถ่ายในคลังภาพของท่าน:

1. คลิกแท็บ “ที่พัก” และเลือก “ภาพถ่าย”
2. คลิก “เพิ่มภาพถ่าย” บริเวณมุมด้านขวาบนของคลังภาพ
3. แท็กห้องพัก/ยูนิต หรือบริเวณที่พักที่ปรากฏในภาพถ่ายคำแนะนำสำหรับการเพิ่มภาพถ่าย:

- วิธีอัปโหลดภาพถ่ายที่ง่ายที่สุดคือใช้ไฟล์สกุล “.jpg”

- ใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ขอแนะนำให้อัปโหลดภาพถ่ายที่มีความละเอียดอย่างน้อย 2048 x 1536 พิกเซล (3.1 เมกะพิกเซล)

- หมายเหตุ: ไม่สามารถแสดงภาพถ่ายที่มีขนาดน้อยกว่า 300 x 300 พิกเซล

- การใส่แท็กภาพถ่ายเป็นการช่วยให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้า

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum