Booking.com มีกำหนดจำนวนห้องที่ต้องจัดสรรไหม?

ขณะนี้เราไม่ได้กำหนดจำนวนห้องที่ต้องจัดสรรแล้ว (allotment)

เพื่อให้ท่านดำเนินการธุรกิจอย่างยืดหยุ่นและง่ายดาย เราจึงมอบสิทธิ์ให้ท่านควบคุมข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งจำนวนห้องที่ต้องการขายและจะขายผ่านช่องทางใด 

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราพร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำเสมอเกี่ยวกับวิธีเพิ่มผลการดำเนินงานของที่พักท่านบนเว็บไซต์ของเรา 

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum