เปลี่ยนชื่อห้องพักได้อย่างไร?

หากต้องการอัปเดตชื่อห้องพัก โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือก "ข้อมูลห้องพัก/ยูนิต" / "ข้อมูลห้องพัก"
  2. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ใต้ห้องพักที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูล
  3. ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสมในหัวข้อต่าง ๆ ตามด้านล่าง:
  • "ประเภทห้องพัก" อธิบายถึงประเภทที่พักซึ่งเปิดให้จอง
  • "ชื่อห้องพัก" มีตัวเลือกชื่อมาตรฐานที่มีคำแปล 43 ภาษา เพื่อแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอแก่ผู้ใช้งาน Booking.com
  • "ชื่อที่ปรับแต่ง" เปิดโอกาสให้ท่านสามารถพ่วงชื่อห้องในแบบของท่านเองกับชื่อห้องมาตรฐาน ท่านจึงแยกแยะห้องพักต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นในเอกซ์ทราเน็ต (ใช้สำหรับอ้างอิงข้อมูลเท่านั้น)
  1. คลิกปุ่ม "ดำเนินการ" เพื่อบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยน

 

หมายเหตุ:

การอัปเดต "ชื่อห้องพัก" หรือ "ประเภทห้องพัก" จะมีผลต่อการจองที่ยังไม่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ โปรดตรวจสอบการจองที่ลูกค้าใกล้เข้าพักก่อนเพื่อจะได้จัดสรรห้องให้ถูกต้อง

เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านโหลดราคาและจำนวนห้องว่างของห้องดังกล่าวถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมงานช่วยเหลือในประเทศได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลง "ชื่อที่ปรับแต่ง" จะไม่มีผลต่อรายการจองแต่อย่างใด

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum