เปลี่ยนชื่อห้องพักได้อย่างไร?

เราอัปเดตชื่อห้องพักตามความประสงค์ของท่าน โดยใช้รายชื่อห้องพักมาตรฐานเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ การตั้งชื่อห้องพักตามเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้ข้อมูลมีความชัดเจนสำหรับผู้เดินทาง และเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อห้องพักมีความสอดคล้องกับชื่อห้องพักอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงในอีก 42 ภาษาที่เราให้บริการ นอกจากนี้ เราเข้าใจดีว่าชื่อห้องพักยังสามารถดึงดูดผู้เข้าชมหน้าที่พัก/เว็บไซต์ให้ทำการจองได้มากขึ้น โดยท่านสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดพิเศษได้ในคำอธิบายเกี่ยวกับห้องพักหรือที่พัก

หากต้องการแก้ไขชื่อห้องพัก ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านแท็บ "กล่องข้อความ" (โดยเลือก "ที่พัก" สำหรับหัวข้อของข้อความ จากนั้นเลือก "ข้อมูลห้องพัก" สำหรับหัวข้อย่อย)

หมายเหตุ:

การอัปเดต "ชื่อห้องพัก" หรือ "ประเภทห้องพัก" จะมีผลต่อการจองที่ยังไม่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ โปรดตรวจสอบการจองที่ลูกค้าใกล้เข้าพักก่อนเพื่อจะได้จัดสรรห้องให้ถูกต้อง เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านโหลดราคาและจำนวนห้องว่างของห้องดังกล่าวถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมงานช่วยเหลือในประเทศได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลง "ชื่อที่กำหนดเอง" จะไม่มีผลต่อรายการจองแต่อย่างใด

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum