ดูอัตราที่ฉันใช้ตอบกลับข้อความจากลูกค้าได้จากที่ใด?

คะแนนการตอบกลับของท่านเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงให้เห็นว่าท่านตอบกลับข้อความของลูกค้าเร็วเพียงใด โดยสามารถดูคะแนนนี้ได้ในหน้า "หน้าหลัก" และ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต

หากต้องการเพิ่มคะแนนให้เต็ม 100% ขอแนะนำให้ตอบกลับข้อความทั้งหมดภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อความแต่ละรายการ

คะแนนที่ท่านได้นั้นอิงจากช่วง 14 วันที่ผ่านมานับจากวันที่ท่านได้รับข้อความแต่ละฉบับ กล่าวคือช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum